Comparteix:

Candidatures

 

Calendari

Inici del període per a la presentació de les candidatures 09/11/2023
Fi del període per a la presentació de les candidatures (fins les 09:59) 16/11/2023
Proclamació provisional de les candidatures  17/11/2023
Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures 20/11/2023
Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures 23/11/2023
Proclamació definitiva de les candidatures 24/11/2023

 

Presentació de candidatures individuals i col·lectives

Termini: 09/11/2023 al 16/11/2023 (fins les 09:59)

Cada elector o electora pot votar un nombre de candidats o candidates no superior al setanta per cent arrodonit per excés del nombre de representants que s’ha d’elegir (art. 45 del Reglament electoral de la UPC)

  Procediment i presentació de candidatures individuals i col·lectives
Seu Electrònica UPC

 Instruccions de presentació d'una candidatura col·lectiva per a una circumscripció/col·legi electoral:

  • Pas 1: cada membre de la candidatura, excepte un que serà la persona ponent,  ha de tramitar el formulari següent i descarregar el rebut:

Acceptació participació candidatura col·lectiva

  • Pas 2: cada membre de la candidatura ha d’enviar a la persona ponent de la candidatura col·lectiva per a aquesta circumscripció/col·legi electoral el rebut del tràmit del pas 1.
  • Pas 3: la persona ponent de la candidatura col·lectiva d’una circumscripció/col·legi electoral ha de tramitar el formulari de presentació de la candidatura col·lectiva i adjuntar-hi els rebuts (.zip) de tots els membres que integren la candidatura per a aquesta circumscripció/col·legi electoral. En el llistat de membres cal incloure també el nom de la persona ponent, atès que és membre integrant de la candidatura.

 

Candidatures provisionals

Proclamació provisional de les candidatures: 17/11/2023

Llistat de candidatures provisionals

 

Presentació de reclamació a les candidatures provisionals

 Termini: 20/11/2023 al 23/11/2023 

 Procediment i presentació de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures
Seu Electrònica UPC

  

Candidatures definitives 

Proclamació definitiva de les candidatures: 24/11/2023

Relació de candidatures definitives